ข้อมูลเพิ่มเติม Version PRO


หน้า Admin
 

- เพิ่มระบบ Admin เอาไว้ตรวจสอบการทำงานของสมาชิกแต่ละท่าน

    ตรวจสอบรายได้แต่ละวัน เดือน

    ตรวจสอบข้อมูลแต่ละรายการ

 

- Admin สามารถ เพิ่มจำนวนสมาชิกผู้บันทึกข้อมูล ได้ไม่จำกัด

 

- Admin เท่านั้นที่สามารถลบข้อมูลได้

 

- Version PRO ฐานข้อมูลทั้งหมดของท่าน จะไม่รวมกับผู้อื่น จะแยกเก็บเฉพาะแต่ละท่านเท่านั้น

 

- Admin สามารถดูและแก้ไขข้อมูลของ USER ได้เอง เปลี่ยนพาสเวิร์ด หรือ เปลี่ยนชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร โลโก้ ได้

 

- ข้อมูลในหน้า Admin จะถูกแยกตามรายชื่อ USER แต่ละท่าน และมีแบบรวมทั้งหมดทุก USER ด้วย

 

- Admin จะทราบว่าแต่ละท่าน บันทึกข้อมูลมาเท่าไหร่ รายได้เท่าไหร่ มียอดค้างจ่ายเท่าไหร่ แยกประกันภาคบังคับ ภาคสมัครใจ

 

- หากมีการบันทึกรายได้เข้ามาผิดพลาด Admin จะสามารถยกเลิกรายได้ รายการที่ต้องการได้

 
หน้า USER
 

- USER สามารถ เปลี่ยน วัน เดือน ปี ที่บันทึก ข้อมูลได้ โดยแก้ไขในหน้าตอนบันทึกข้อมูล

 

- USER สามารถบันทึก ข้อมูลได้ไม่จำกัด

 

- USER ทั่วไปไม่สามารถลบข้อมูลได้ แต่สามารถ บันทึกและแก้ไขข้อมูลได้

 

- เพิ่มระบบสถานะยกเลิก ให้สามารถยกเลิกรายการข้อมูลที่ต้องการ (หากไม่ต้องการลบ)

 

- เพิ่มการคำนวนยอดเงินในหน้าบันทึกข้อมูล

 

- เพิ่มวิธีการชำระเงิน เงินสด,บัตรเครดิต,โอนเข้าบัญชี,ค้างชำระ

 

- หน้าสรุปยอดรายได้ปรับปรุงใหม่ ให้ดูได้แค่แบบรายวันเท่านั้น

 

- เพิ่ม สำหรับลูกค้า เซ็นต์รับเอกสาร

 

- เพิ่ม ลูกหนี้ค้างชำระ

 

- เพิ่ม รายการยกเลิก

 

- เพิ่ม คำนวนภาษีรถ

 

- USER ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ชื่อ ที่อยู่ พาสเวิร์ด โลโก้ ได้

เสียงตอบรับจากผู้ใช้งาน

ใช้งานง่าย บันทึกข้อมูลได้เยอะดี
มีระบบแจ้งเตือนด้วยดีมากๆครับ ทำงานได้ง่ายขึ้นเยอะเลยครับ

โดย คุณธเนศ / ราชบุรี

สามารถสั่งปริ้นเป็นเอกสารหรือ
จะดูแบบ Online ตอนไหนก็ได้ เยี่ยมครับ

โดย คุณต้อม / สมุทรสงคราม

ชอบตรงมีระบบป้องกันข้อมูลครับ
ข้อมูลเฉพาะเราเท่านั้นที่ดูได้ ดีมากๆเลย

โดย คุณเอ้ / เชียงราย

Next Future

เราจะพัฒนาโปรแกรมต่อไป เพื่อให้สมาชิกใช้งานได้ดีที่สุด

ทีมงานจะพัฒนาโปรแกรมและอัพเดทเพิ่มเติมเรื่อยๆ เพื่อให้สมาชิกใช้งานได้ครอบครุมที่สุดครับ

Admin Talk

เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยโปรแกรมของเราจะช่วยให้สมาชิกทุกท่านทำงานได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น และหากมีข้อเสนอแนะ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา ท่านสามารถส่งคำแนะนำหาเราได้ทันที ”

by, Administrator

Our Partners